Henrik Farkas

                                                                                                             Photo: Magyar Hírlap, 2000.03.03,

Photo2 : 2000 Aug (with st6udent Clay MacMillan in front of  the university building K

MAGYAR    
OKTATÁS     

Budapest University of Technology and Economics, H-1521 Budapest, Hungary
Department of Chemical Physics, Institute of Physics,
Phone:  (+36-1)463-1450, Fax: (36-1)463-1896
email:   farkashe@goliat.eik.bme.hu
http://newton.phy.bme.hu:80/~farkas

Private:

Telephone: (+36-1)385-6788

email: farkashe@c3.hu
http://www.c3.hu/~farkashe/

Bookmarks
Waves
Teaching /in Hungarian/

Publications

Abstracts and results


Research

Thermodynamics
Irreversibility, stability, Second Law.Theory of heat conduction, qualitative properties. Variational principles. Maximum principle.
Dynamical sytems.
Oscillating reactions. Generalized Lotka-Volterra models.
Chemical waves, geometrical wave theory.
Bifurcations, construction of bifurcation diagrams, parametric representation method (PRM).
Projects, contacts:

1993-1999 Pan-European CARnot NETwork   Thermodynamics and thermoeconomics of energy conversion, transport and accumulation
http://www.elis.rug.ac.be/ELISgroups/solar/projects/carnet.html

2000-2003 European Science Foundation (ESF)
 REACTOR: Nonlinear Chemistry in Complex Reactors: Models and Experiments
http://www.chem.leeds.ac.uk/People/SKS/esf_reactor/participating_groups.html


British-Hungarian Joint Academic Research Project   Control of Self-Organization in Nonequilibrium Chemical Systems
http://www.chem.leeds.ac.uk/People/SKS/brithung/brithung_participants.html

2001-2002 Banach Center
Symplectic Singularities and Applications

Type of activity: workshop, conference, research visits
http://www.impan.gov.pl/Excellence/#SINGSocial activity

Anti-Violence Forum
League Against Conscription
About compulsory military service -- in a committed way - Dr  Henrik Farkas http://www.scsp.hu/eng/archives/2000apr/hadk.htm


*********************************************************************

Farkas Henrik


ENGLISH

Oktatás

Kutatási témák hallgatóknak /TDK, diplomamunka, PhD témák/
Linkek /magyar/
Publikációk /angol/

Abstracts and results /angol/

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Fizikai Intézet, Kémiai Fizika Tanszék
H-1521 Budapest, Hungary
Tel:  463-1450, Fax: 463-1896
email:   farkashe@goliat.eik.bme.hu
http://newton.phy.bme.hu:80/~farkas

Privát:
Tel: (+36-1)385-6788
email: farkashe@c3.hu
http://www.c3.hu/~farkashe/


Kutatás

Termodinamika
Irreverzibilitás, stabilitás, a második főtétel. A hővezetés elmélete, kvalitatív sajátságok. Variációs elvek. Maximum elv.
Dinamikai rendszerek.
Oszcilláló reakciók. Általánosított Lotka-Volterra modellek.
Kémiai hullámok, a hullámok geometriai elmélete. Bifurkációk, bifurkációs digaramok szerkesztése, a parametrikus reprezentáció módszere.
************************************

 Témavezetés

TDK


1989

Simon Péter, ELTE alkalmazott matematikus: A kémiai reverzibilitás hatása egy egyszerű modellben, 1989
I díj.


2000
BME TTK 2000. november 10 TDK, Alapkutatási szekció 3. helyezés
Kály-Kullai Kristóf: Kémiai hullámok számítógépes szimulációja a geometriai hullámelmélet alapján
konzulensek: Dr. Farkas Henrik és Dr. Noszticzius Zoltán


2001


Kály-Kullai Kristóf: Forgó kémiai hullámok vizsgálata ero"sen aszimmetrikus esetben
konzulensek: Dr. Farkas Henrik és Dr. Noszticzius Zoltán ,
BME TTK 2001. november 14 TDK, Elméleti szekció 1. helyezés
XXV OTDK Fizika, Földtudományok, Matematika Szekció, Pécs, 2001. április 17. - április 19.
Kály-Kullai Kristóf:  Komplex rendszerek fizikája szekció, 5. helyezés
Kémiai hullámok számítógépes szimulációja a geometriai hullámelmélet alapján
konzulensek: Dr. Farkas Henrik és Dr. Noszticzius Zoltán

Orosz Gábor ménökfizikus Egyszerű struktúrájú késleltetett közlekedési modellek stabilitási vizsgálata.  Témavezetők: Stépán Gábor, Farkas Henrik és Simon Péter

2004
Roszol László,  IV. évf.  mérnökfizikus: Kémiai lencse
Konzulensek: Dr. Volford András, Dr. Farkas Henrik, Kémiai Fizika Tanszék

A BME Természettudományi Karán 2004. november 9-én lezajlott Tudományos Diákköri Konferencián, a Fizika  szekcióban dicséretet, az OTDK-n 2005. II. helyezést ért el.   
**********

Szakdolgozat

1984
Wittmann Mária biomérnök: BME, Vegyészmérnöki Kar
: Hopf- és végtelen periódusú bifurkáció vizsgálata oszcillációs reakcióban

Diplomamunka

1986 Wittmann Mária, BME Vegyészmérnöki Kar, biomérnök: Bifurkáció-vizsgálatok az oxálsav-aceton keverékszubsztrátos Belouszov-Zsabotyinszkij reakcióban

1986
Stirling Péter Bifurkációs diagramok szerkesztése a paraméteres ábrázolás módszerével, BME Vegyészmérnöki Kar, biomérnök, Témavezeto"k: Farkas Henrik és Oláh Károly 1986, Fizikai Intézet, Vegyészmérnöki Fizika Osztály.

1990
Simon Péter, ELTE alkalmazott matematikus: Egy reakciókinetikai modell differenciálegyenletének vizsgálata, 1990, BME Fizikai Intézet, témavezeto"k: FH és Farkas Miklós

2002
BME TTK mérnök-fizikus szak diplomamunka
Kály-Kullai Kristóf: Kémiai hullámok és más reakció-diffúzió rendszerek vizsgálata Kémiai hullámok és más reakció-diffúzió rendszerek vizsgálata
********

Egyetemi doktori, PhD témavezetés

1990 Wittmann Mária BME Vegyészmérnöki Kar: Nemlineáris jelenségek és modellek a kémiában
1998 Wittmann Mária BME Vegyészmérnöki Kar: Nemlineáris jelenségek és modellek a kémiában PhD: Nemlineáris dinamika és bifurkációk kémiai rendszerekben

1993
Simon Péter: A reverzibilitás hatása kémiai dinamikai rendszerekben, 1993, Egyetemi doktori értekezés.
2000
Volford András: Kémiai oszcillációk és hullámok vizsgálata. Témevezetők: Noszticzius Zoltán és Farkas Henrik

Kapcsolatok, projektek

Nemzetközi kapcsolatok

MULTIDISZCIPLINÁRIS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA


Társadalmi tevékenység

Erőszakellenes Fórum
Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája 
Vonattal határon át
EFOK - Egyesület a Felsőoktatásért és Kutatásért
Fórumok a felsőoktatásról:

    http://www.gov.hu/parbeszed/tudomany/topic.html?fid=225
    Kormányzati Portál - Párbeszéd - Tudomány - Felsőoktatási reformtervezet
    http://www.mno.hu/index.mno?pg=3&action=showmsg&tid=14239
    Magyar Nemzet Online - Fórum - Társadalom - Felsőoktatás

Közéleti írásokÉletrajzi adatok

Született: Noszvaj, 1942. szeptember 15.
Anyja: Tóth Margit Bolyok, 1915. november 11.
Apja: Farkas János Bogács, 1907. július 14.
Szülei házassága: Bükkszenterzsébet, 1940. aug. 26.

Iskolaai végzettség:
Általános iskola: 1956. június 23. Noszvaj, állami ált. isk.
Érettségi: 1960. június 3. Egri Dobó István Általános Gimnázium. Szám: 10/1960D. /kitűnő/.

1965. június 26. Okleveles fizikus. Kitüntetéses oklevél. KLTE TTK. Oklevél száma: 79/1965.

1968. június 15. Egyetemi doktor /summa cum laude/, KLTE TTK. Szám: 1545/1968.

1975. november 21. Fizikai tudományok kandidátusa. TMB, Oklevél száma: 6632/

1994. január 12.  Fizikai tudomány doktora.....Oklevél kelte: 1994. április 19. MTA, TMB, száma: 09.159

1995. március 10. Ph D. Oklevél száma: 172-PhD. BME rektora és a Mérnök-Fizikus Szak Doktori Tanácsa.

1995. március 7. Dr. Habil. ....Oklevél kelte: 1995. március 7. BME rektor és a Mérnök-fizikus Szak Habilitációs Bizottsága. Száma: 74-H.
*******************

Kitüntetések, elismerések

2002 október 23.
A Honvédelemért kitüntető cím I. osztálya.  Adományozta: Juhász Ferenc honvédelmi miniszter