Bevezető fizika       vegyész- és biomérnök hallgatóknak

                                          a tárgy honlapja a VIK hallgatói számára

Tárgykód: BMETE11AX12 / CB1...CB5 és CV1...CV5 kurzusok

Koordinátor oktatók:  Kály-Kullai Kristóf és Wittmann Marian

2017. őszi félév

Pót-pótzh megtekintés:  dec. 15. 10:30 - 11:30
F épület, III. lépcsőház, I. emelet (3 lépcsősor), balra kell becsengetni a Fizika Tanszék Kémiai Fizika csoportjához a rácsnál

pótpótzh feladatlap teszt megoldásokkal

csoportkód
időpont
terem
gyakorlatvezető
zh eredmények, jegyek
CB1
hétfő 8:30-
Ch 301
Szemere Mária
CB1
CB2
hétfő 8:15- Ch 302
Nyári Bendegúz
CB2
CB3
hétfő 8:15- Ch 304
Györgypál Zsolt
CB3
CB4
hétfő 8:15- Ch a11
Boros Csanád Örs
CB4
CB5
hétfő 8:15- K f. 84
Pálinkás András
CB5
CV1
kedd 8:15-
K 3 74
Pálinkás András
CV1
CV2
kedd 8:30- Ch 302
Horváth Gábor
CV2
CV3
kedd 8:15- Ch 301
Varga László
CV3
CV4
kedd 8:15- Ch 304 Kürtössy Olivér CV4
CV5
kedd 8:15- Ch a11
Csóré András
CV5

A félév beosztása, DRS feladatlista heti bontásban:

hétfő
kedd

szept. 4.
szept. 5.
1. gyakorlat: 1.5, 1.6, 1.9, 1.11, 1.14, 1.15, 1.19, 1.20, 1.22, 1.30, 1.33, 1.48, 1.49, 1.50
szept. 11.
szept. 12.
2. gyakorlat: 2.12, 2.13, 2.23, 2.30, 3.2, 3.3, 3.12, 3.13, 5.8, 5.9
szept. 18.
szept. 19.
3. gyakorlat: 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 6.14, 6.15, 6.27, 6.28, 6.38, 6.39, 6.43
szept. 25.
okt. 3.
4. gyakorlat: 4.3, 4.5, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 4.14, 4.24, 4.30, 4.39, 4.40  -  a 4.3 nem zh-anyag
okt. 2.
okt. 10.
5. gyakorlat: 15.3, 15.10, 15.13, 15.14, 15.23, 15.31, 15.36, 15.37, 15.41, 15.43, 15.44
okt. 9.
6. gyakorlat: 16.1, 16.3, 16.5, 16.12, 16.13, 16.14, 16.20, 16.24, 16.34
okt. 16.
okt. 17.
zh1 összefoglaló óra
okt. 20. péntek 10-12
zh1

okt. 24.
6. gyakorlat: 16.1, 16.3, 16.5, 16.12, 16.13, 16.14, 16.20, 16.24, 16.34
okt. 30.
okt. 31.
7. gyakorlat: 17.2, 17.3, 17.5, 17.7, 17.8, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.24, 17.28
nov. 6.
nov. 7.
8. gyakorlat: 18.4, 18.7, 18.9, 18.12, 18.28, 18.38, 18.47, 19.16, 19.28, 19.43
nov. 13.
nov. 14.
9. gyakorlat: 20.4, 20.5, 20.20; 21.4, 21.14, 21.17, 21.18 - a 21.18. nem zh-anyag
nov. 20.
nov. 21.
10. gyakorlat: 10.4, 10.6, 10.11, 10.32, 11.10, 11.17, 11.33, 12.5, 12.9 - a 11.33. nem zh-anyag
nov. 27.
nov. 28.
zh2 összefoglaló óra
dec. 4. hétfő 17-19
zh2
dec. 4.
dec. 5.
fakultatív konzultáció
dec. 11. hétfő 12-14
pótzh
dec. 14. csütörtök 12-14
pót-pótzh

Kötelező feladatgyűjtemény:
Dér - Radnai - Soós: Fizikai feladatok I-II (rövidítve DRS)

Ajánlott tankönyvek:

Farkas H. – Wittmann M.: Fizikai alapismeretek (Műegyetemi Kiadó, 60947)
Hudson-Nelson: Útban a modern fizikához
Vermes Miklós: Fizika I-II. ISBN 963004571-0
Ajánlott online segédanyagok:
http://alfa.bme.hu/
Bevezető fizika összefoglalók (Copyright: Pásztor Árpád)

Követelményrendszer:

A tantárgy félévközi jeggyel zárul. A jegyet két zárthelyi alapján adjuk. Az elégséges jegy feltétele 40% teljesítése külön-külön mindkét zárthelyin.
Jelenléti követelmény: a gyakorlatok 70%-án való részvétel 13 alkalomra számítva, azaz 9 alkalom.
"Nem teljesített" az eredmény, ha vagy a jelenléti követelmény nem teljesül, vagy egyetlen zárthelyit sem ír valaki.
Pótlások:
Alanyi jogon kettőből az egyik zárthelyi pótolható, vagyis pótzárthelyi egy sikeres (legalább 40%-os) és egy sikertelen ill. nem megírt zh esetén írható.
Két sikertelen ill. nem megírt zh esetén különeljárási díjas pótpót zh írható, amely mindkét zh tananyagát tartalmazza.
A "nem teljesített" eredmény feltételei szerint nem írhat pótpótzh-t az, aki egyetlen rendes zh-t sem írt.

Ponthatárok:

40% -
2
55% -
3
70% -
4
85% - 5

Zárthelyik:

A zárthelyik két részből állnak:
- feleletválasztós kérdések; pontozásuk: a jó válasz +2 pont, a rossz válasz -1 pont, és ha nincs válasz, 0 pont;
- a gyakorlatok anyagaként kijelölt
számolós feladatok közül 8 db; pontozásuk: 0-6 pont között.
A zárthelyiken csak normál zsebszámológép használható (
mobiltelefon nem használható számológépként); függvénytábla, egyéb segédeszköz nem használható.
1. zh: az 1.-5. gyakorlat anyagából
   zh1 feladatlap teszt megoldásokkal
2. zh
:
a 6.-10. gyakorlat anyagából  
zh2 feladatlap teszt megoldásokkal
Pótzh: dec. 11. hétfő 12:15 - 13:45  
  pót zh1 teszt megoldásokkal     pót zh2 teszt megoldásokkal
    A pótzárthelyin csak az egyik zárthelyi pótolható, ill. javítható. Aki beadja, annak a pótzárthelyi eredménye felülírja az addigi eredményt.
Pót-pótzh: dec. 14. csütörtök 12:15 - 13:45   Ch C14
    A pót-pótzárthelyi fizetős, és az egész félév anyagát tartalmazza (vagyis akinek az egyik zh-ja megvan, annak is az egész félévi anyagból kell írnia).

Mintazárthelyik

1. zh   zh1 feladatlap_20141107    20141107_teszt_mo        zh1_feladatlap_20151019   20151019_teszt_mo    

2. zh   zh2 feladatlap_20141212   20141212_teszt_mo
       zh2_feladatlap_20151130   20151130_teszt_mo    


zh1 tesztkérdések régi zárthelyikből (megoldás nélkül)
zh2 tesztkérdések régi zárthelyikből (megoldás nélkül)