BMETE14AX15          Fizika1 Mechanika  /  számolási gyakorlat

Tárgyfelelős: Wittmann Marian

2019. tavaszi félév

CV1CV2CV3CV4CV5CB1CB2CB3CB4
A gyakorlatok anyaga


órai feladatok

megoldásai
házi feladat

megoldása
febr. 7.
1. anyag


febr. 14.
2. anyag


febr. 21.
3. anyag


febr. 28.
4. anyag


márc. 7.
5. anyag


márc. 14.
összefoglalás


márc. 28.
6. anyag


ápr. 4.
7. anyag


ápr.18.
8. anyag


ápr. 25.
9. anyag


máj. 2.
összefoglalás


máj. 9.
10. anyagKövetelmények:

A BMETE14AX15 tárgyra vonatkozó követelményeket ld. itt.
A számolási gyakorlatra vonatkozó követelmények:
A számolási gyakorlatoknak legalább 70 %-án jelen kell lenni, azaz maximum 4 alkalommal lehet hiányozni.
A félév során a hallgató a számolási gyakorlatokon két zárthelyit ír. Az aláírás feltétele a két zárthelyi egyenkénti sikeres teljesítése.
A számolási gyakorlatokon írt két zárthelyire egyenként 25 pont kapható, mindkét zárthelyin külön-külön el kell érni 10 pontot.

Fakultatív házi feladatok beadásával pluszpontok szerezhetők. A félév során 8 alkalommal kiadunk fakultatív házi feladatot, amit a következő héten lehet beadni, és ha helyes a megoldás, max. 1-1 pontot ér. Az így szerezhető pontok nem váltják ki a minimumkövetelményeket, de a vizsgajegy kialakításánál beszámítanak az összpontszámba.
A félév végi osztályzat kialakítása 50%-ban a számolási gyakorlat zárthelyiken és 50%-ban a vizsgán elért eredmény alapján történik.
Pótlási lehetőségek:
A
TVSZ-nek megfelelően a két zárthelyi közül az egyikhez pótzárthelyi írható. Ha ez a pótzárthelyi nem eredményes, illetve ha a szorgalmi időszakban írt két zárthelyi közül egyiken se érte el a hallgató a minimális 10 pontot, akkor a pótlási héten pót-pótzárthelyi írható különeljárási díj megfizetése mellett.

Zárthelyik
A zárthelyik 90 percesek, 4 összetett számolási feladatból állnak. Elméleti kérdés nincs, negatív pont nincs.
Mindkét zárthelyin minimum 10 pontot el kell érni a maximális 25 pontból.
A zárthelyiken semmilyen segédeszköz nem használható, csak egyszerű számológép.
Felkészüléshez az egyes órákhoz kirakott anyagok és a régebbi zárthelyik használhatók, példatár nincs.
Zh1 az 1.-5. anyagból

Zh2 a 6.-9. anyagból
Pótzh:  a zh1 és a zh2 külön-külön pótolható ill. javítható:
pót zh1
az 1.-5. anyagból:
pót zh2 a 6.-9. anyagból:
a 10. anyag nincs benne se a pót-, se a pótpót zh-ban (de a vizsgában benne lesz)
Pót-pótzh:
Ezen lehet mindkét zh-t pótolni (90 perc alatt 6 feladat), de ha csak az egyik zh hiányzik, akkor elég abból az anyagból írni (60 perc alatt 3 feladat).
Itt 3 feladat ér 25 pontot, és a min. 10 pontot külön-külön el kell érni.

Gyakorláshoz régi zárthelyik


2013
2014
2015
2016
2017
2018
zh1 feladatlap megoldás feladatlap megoldás feladatlap  megoldás feladatlap  megoldás feladatlap   megoldás feladatlap megoldás
zh2 feladatlap megoldás feladatlap megoldás feladatlap  megoldás feladatlap  megoldás feladatlap   megoldás
feladatlap megoldás
pótzh1 feladatlap megoldás feladatlap megoldás feladatlap megoldás


pótzh2 feladatlap megoldás feladatlap megoldáspót-pótzh feladatlap megoldás

Ajánlott jegyzetek
Vektorokról, vektorfüggvényekről
A. Hudson - R. Nelson: Útban a modern fizikához
Budó Ágoston: Kísérleti fizika I.
Budó Ágoston: Mechanika
R.P. Feynman - R.B. Leighton - M. Sands: Mai fizika
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete
Farkas Henrik - Wittmann Marian: Fizikai alapismeretek

Vizsgára készüléshez információk az előadásoknál: vizsgasorok és emelt anyag.