Tantárgy kód

BMETE14AF06

Tantárgy azonosító adatok

1.

A tárgy címe

Kémiai és orvosbiológiai méréstechnika

2.

A tárgy angol címe

Chemical and Biomedical Measurement Technique

3.

A tárgy rövid címe

KémOrvbioMértech

Követelmény

2

+

0

+

2

f

Kredit

4

4.

Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend

vagy

Tantárgy kód 1

Rövid cím 1

Tantárgy kód 2

Rövid cím 2

Tantárgy kód 3

Rövid cím 3

4.1

BMEVEFKA144

Kémia

BMEVIHIA028

Méréstechnika

5.

Kizáró tantárgyak

6.

A tantárgy felelős tanszéke

Tanulmányi osztály

7.

A tantárgy felelős oktatója

Dr. Noszticzius Zoltán

beosztása

egyetemi tanár


Akkreditációs adatok

8.

Akkreditációra benyújtás időpontja

2006.01.26.

Akkreditációs bizottsági döntés időpontja


Tematika

7.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A kémia és a méréstechnika alapjai

8.

A tantárgy célkitűzése, feladata a szakképzés céljának megvalósításában

TTK Fizika (BSc) képzés Alkalmazott fizika szakirányának kötelező tárgya

9.

A tantárgy részletes tematikája

1. Előadásanyag (14x2 óra) 1. Gázkromatográfia és tömegspektrometria, 2.Folyadékkromatográfia, 3.Mágneses magrezonancia spektroszkópia, 4.Atomspektroszkópia, 5.Elektroanalitikai módszerek, 6.Termikus analízis, 7.Kisszögű röntgenszórás biomembránokon, 8.Reakció- és enzimkinetikai mérések, 9.Fiziológiai méréselmélet alapfogalmai (kísérlettervezés, megfigyelés, ellenőrzés, kiértékelés, stb.), 10.Fiziológiai folyamatoknál a mérési eljárások tervezése (nyomjelzős kinetika, stb.), 11.Kompartment rekeszanalízis matematikai alapjai. Zárt és nyitott rendszerek matematikai leírása. Inhomogenitás, 12.Kompartmentanalízis alkalmazástechnikája, 13.Orvosinformatikai kommunikációs- és diagnosztikai rendszerek, 14.Esettanulmanyok ismertetése. 2. Laboratóriumi gyakorlat (14x2 óra) 1. Gázkromatográfia és tömegspektrometria, 2.Folyadékkromatográfia, 3.Mágneses magrezonancia spektroszkópia, 4.Atomspektroszkópia, 5.Elektroanalitikai módszerek I. Voltammetria, 6.Elektroanalitikai módszerek II. Amperometria, 7.Kisszögű röntgenszórás mérése biomembránokon, 8.Reakció- és enzimkinetika mérése széndioxid detektálással, 9.Élettani folyamatok szimulációja kompartment analízis felhasználásával, 10.Élettani folyamatok identifikációja kompartment analízis felhasználásával, 11.EKG jelfeldolgozás, 12.EEG jelfeldolgozás, 13.Ultrahang echokardiográfia, 14. Vércukormérés és feldolgozás. Adaptív inzulinadagolás. 3. Irodalom 1. Analitikai kémia I. (szerk.: Pokol Gy., Sztatisz J.),BME jegyzet (65028), Műegyetemi Könyvkiadó,1999., 2. Balla J.: A gázkromatográfia analitikai alkalmazásai, Abigél Bt., 1997., 3. Benyó, Z.: Folyamatmodellek kisérleti meghatározása, elemzése és orvos-élettani alkalmazása. Egyetemi jegyzet

10.

Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja

szorgalmi időszakban

2 nagyzárthelyi írása: egy a kémiai és egy az orvosbiológiai méréstechnika anyagából

vizsgaidőszakban

11.

Pótlási lehetőségek

egy összevont pótzárthelyi írása a vizsgaidőszakban

12.

Konzultációs lehetőségek

A mérési gyakorlatok után a mérést irányító tanszéken

13.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1. Analitikai kémia I. (szerk.: Pokol Gy., Sztatisz J.), BME jegyzet (65028), Műegyetemi Könyvkiadó,1999.

2. Balla J.: A gázkromatográfia analitikai alkalmazásai, Abigél Bt., 1997.

3. Benyó, Z.: Folyamatmodellek kisérleti meghatározása, elemzése és orvos-élettani alkalmazása. Egyetemi jegyzet


14.

A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)


14.1

Kontakt óra

56


14.2

Félévközi felkészülés órákra

42


14.3

Felkészülés zárthelyire

18


14.4

Zárthelyik megírása

4


14.5

Házi feladat elkészítése

0


14.6

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)

0


14.7

Egyéb elfoglaltság

0


14.8

Vizsgafelkészülés

0


14.9

Összesen

120

15.

Ellenőrző adat

Kredit * 30

120


A tantárgy tematikáját kidolgozta

16.

Név

beosztás

Munkahely (tanszék, kutatóintézet stb.)

Dr. Noszticzius Zoltán

egyetemi tanár

Kémiai Fizika Tanszék

Dr. Benyó Zoltán

egyetemi tanár

Irányitástechnika És Inform.

Dr. Gyurcsányi Róbert

egyetemi docens

Általános És Analitikai KémiaA tanszékvezető

17.

Neve

aláírása

Dr. Noszticzius Zoltán